Holmegaard Glasværk A/S, grundlagt 1825, var en virksomhed beliggende ca. ni kilometer nordøst for Næstved ved Holmegårds Mose, Fensmark, og en af Danmarks ældste glasværk. I 1985 blev den en del af fusionen Royal Copenhagen, men gik konkurs i 2008. I marts 2010 kom glasværket på tvangsauktion.

Glaspustere på Holmegaard Glasværk (1954).
Foto: Willlem van de Poll / Nationaal Archief.

Glaspustere på Holmegaard Glasværk (2006).
Foto: Per Meistrup.

Glasarbejder på Holmegaard Glasværk (2006).
Foto: Per Meistrup.
Holmegaard Glasværk er grundlagt 5. november 1825. Christian Conrad Sophus lensgreve Danneskiold-Samsøe havde kort før sin død søgt om bevilling til anlægget, for derved at udnytte den Holmegaards gods tilhørende mose, men glasværket kom først i gang 2 år senere under enkegrevinde Henriette Danneskjold Samsøe (død 1845). Indtil 1831 arbejdedes med een ovn, og der fabrikeredes udelukkende flasker. Fra 1832 fremstilledes også husholdningsglas og sidenhen både kunst- og industriglas på virksomheden. Der blev bygget en ovn til, og fabrikationen af hvidtglas optoges. I 1853 udsendte Holmegaard Glasværk et katalog med mange nye glasformer så som madeiraglas, lommelærker, hyacintglas, potpourrikrukker og klukglas m.v.